Visual Basic .NET – produkt Microsoftu

Microsoft to jedna z największych korporacji z branży IT, która dostarczyła na rynek niezliczoną ilość innowacyjnych rozwiązań o charakterze informatycznym. Firma ta stworzyła, między innymi, Visual Basic .

NET, czyli jeden z popularniejszych języków programowania. Visual Basic .

NET ma charakter obiektowy. Programy, które pisze się w tym języku, kompilowane są do kodu pośredniego stworzonego w maszynie zgodnej z standardem .

NET. Mówiąc nieco prościej, oznacza to, że aby uruchomić ten program w systemie operacyjnym Windows (również dzieło Microsoftu), potrzebna jest biblioteka uruchomieniowa, taka jak .

NET Framework albo Mono. Omawiany język ma wiele punktów wspólnych z językami Visual Basic oraz BASIC.

Język Visual Basic .NET daje programistom możliwość wykorzystywania składni wybranego języka, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej funkcjonalności.

Visual Basic .NET wywodzi się z rodziny języków BASIC, jednak można znaleźć przynajmniej kilka elementów, które go od niej odróżniają.

News Reporter
Tutaj możecie się czegoś dowiedzieć na temat autora ! Pozdrawiam ! Przykładowy tekst