W polskim systemie prawnym ustawa podatkowa nakłada podatki oraz wyznacza jego elementy, takie jak np. przedmioty opodatkowania, podmioty czy stawki podatkowe. Reguluje też kwestie ulg oraz zwolnień podatkowych. Ustawa podatkowa w polskim systemie prawnym jest źródłem prawa, które reguluje funkcjonowanie wszystkich podatków obowiązujących na terenie Polski. Różni się jednak znacząco od innych ustaw, które funkcjonują w polskim systemie prawnym. Ustawa podatkowa jest bowiem odmianą ustawy zwykłej.

Pierwszą różnicą pomiędzy nimi jest fakt, iż ustawa podatkowa ma odnosić się do danin publicznych. Wymaga też komplementności, a także szczególnej precyzji regulacji. Kwestia samej ustawy podatkowej jest także uregulowana w Konstytucji RP. Dokument ten stwierdza, że wszelkie kwestie dotyczące podatków muszą być w systemie prawnym uregulowane na mocy ustawy. Poza Konstytucją kwestia ustawy podatkowej jest też omawiana w Ordynacji podatkowej. Tam jest zdefiniowane znaczenie ustawy podatkowej.

News Reporter
Tutaj możecie się czegoś dowiedzieć na temat autora ! Pozdrawiam ! Przykładowy tekst