Podstawa opodatkowania to wartość, która pomaga obliczać wartość należnego podatku.

Podstawa podatku może być określona w różny sposób, można ją wyrazić np.

w hektarach, litrach, metrach kwadratowych, sztukach lub centymetrach sześciennych.

Podstawy podatkowe oblicza się różnie w zależności od konkretnego typu podatku.

Jeżeli chodzi o podatki dochodowe to tutaj podstawą opodatkowania jest dochód, od którego odejmuje się wszystkie odliczenia oraz pomniejszenia, które wynikają z regulacji prawnych.

Natomiast dla podatku VAT podstawę podatkową oblicza się biorąc pod uwagę obrót, czyli zyski ze sprzedaży, które są już pomniejszone o podatek od towarów i usług.

W kwestii podatku majątkowego podstawę podatkową wyznacza się poprzez wartość majątku, który będzie podlegał opodatkowaniu.

Jeżeli natomiast chodzi o opodatkowanie czynności cywilno-prawnych, to tutaj podstawą opodatkowania jest wartość przedmiotu, którego dotyczy zawarta przez strony umowa.

News Reporter
Tutaj możecie się czegoś dowiedzieć na temat autora ! Pozdrawiam ! Przykładowy tekst