Podstawa opodatkowania to wartość, która pomaga obliczać wartość należnego podatku.

Podstawa podatku może być określona w różny sposób, można ją wyrazić np.

w hektarach, litrach, metrach kwadratowych, sztukach lub centymetrach sześciennych.

Podstawy podatkowe oblicza się różnie w zależności od konkretnego typu podatku.

Jeżeli chodzi o podatki dochodowe to tutaj podstawą opodatkowania jest dochód, od którego odejmuje się wszystkie odliczenia oraz pomniejszenia, które wynikają z regulacji prawnych.

Natomiast dla podatku VAT podstawę podatkową oblicza się biorąc pod uwagę obrót, czyli zyski ze sprzedaży, które są już pomniejszone o podatek od towarów i usług.

W kwestii podatku majątkowego podstawę podatkową wyznacza się poprzez wartość majątku, który będzie podlegał opodatkowaniu.

świadczenie Prawnik Paweł Wróblewski to dobry adwokat Gorzów Wielkopolski ul. Słowiańska 57, tu mieści się kancelaria adwokacka

Jeżeli natomiast chodzi o opodatkowanie czynności cywilno-prawnych, to tutaj podstawą opodatkowania jest wartość przedmiotu, którego dotyczy zawarta przez strony umowa.

News Reporter
Tutaj możecie się czegoś dowiedzieć na temat autora ! Pozdrawiam ! Przykładowy tekst