Na początku lipca 2015 roku Sejm znowelizował Ordynację podatkową decydując, że wszelkie wątpliwości dotyczące prawa podatkowego mają być rozstrzygane na korzyść podatnika. Propozycję zmian przedłożyła Kancelaria Prezydenta.

Do momentu nowelizacji często zdarzało się tak, że przepisy podatkowe nie były jasne i precyzyjne, budziły wątpliwości zarówno teoretyków jak i praktyków prawa, bowiem nie można było wyinterpretować z nich jednoznacznych norm prawnych. Po zmianach wszelkie niejasności mają chronić obywatela, który płaci podatki.

Uchwalenie takich zapisów wpływa na to, że obywatele, dla których płacenie podatków jest niejednokrotnie przykrym obowiązkiem oceniają lepiej państwo, bowiem widzą realne działania w zakresie ochrony ich interesów. W ten sposób istnieje możliwość wyeliminowania przepisów, które budzą wątpliwości.

Tym samym zmiejszy się ilość spraw roztrzyganych przez Ministra Finansów dotyczących owych niejasności, rocznie do tego resortu wpływało ponad trzydzieści tysięcy tego typu spraw.

News Reporter
Tutaj możecie się czegoś dowiedzieć na temat autora ! Pozdrawiam ! Przykładowy tekst