Księga rachunkowa – najważniejsze narzędzie księgowego

Księgowość to bardzo ważny dział, przez który przepływają wszelkie finanse. To ona zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, ale i również kontrolą w pozyskiwaniu i przekazywaniu informacji, dotyczących budżetów. Księga rachunkowa jest przedmiotem pracy każdego księgowego. Niezależnie od tego, czy pracuje on dla danej firmy, czy prowadzi osobną działalność w charakterze rachunkowym. Narzędzie to prowadzone jest bardzo systematycznie, zgodnie z terminami i chronologią.

Jest to bardzo ważne, aby utrzymać panujący porządek i podpasować się do panujących w firmie standardom. Są to jednak cechy, które wymagane są do prowadzenia każdej: mniejszej lub większej księgi. Co ważne, istnieje kilka składowych, o których warto wspomnieć, a są to:
Dziennik, czyli część poświęcona zapisom wszelkich zdarzeń gospodarczych w firmie, jakie mają miejsce w ciągu dnia. Prowadzony jest bardzo skrupulatnie, ponieważ jest postawą do tworzenia późniejszych raportów oraz dokumentem potwierdzającym zaistniałe zdarzenia. Wszelkie elementy tam zawarte są kolejno numerowane, oddzielone od siebie dniami, miesiącami i latami.

Obecnie rynek księgowy oferuje także rozwiązania elektroniczne, znacznie ułatwiające gromadzenie tak dużych danych;

  • Konta księgi głównej – jak z samej nazwy wynika są to wszelkie aktualizacje o dokonywanych operacjach finansowych, prowadzone z miesiąca na miesiąc;
  • Zapisy skonkretyzowane na w szczególności na: rozliczenia z pracownikami, wspólnikami, kontrahentami, operacje sprzedaży, zakupu i zarówno kosztów, ale także zestawienie sald księgowości.

Do pojęć księgowych należą także aktywa, pasywa i bilans. Pierwsze definiowane są jako wszelkie majątki, mające określoną, konkretną wartość. Przykładem aktywów mogą być: aktywa finansowe (środki prywatne, które zostały poświęcone na rozruch firmy, zalegają na koncie), ale także aktywa rzeczowe (kupno komputerów, czy drukarek na rzecz konieczności poprawnego i sprawnego funkcjonowania firmy). Pasywa z kolei są pojęciem, które określają źródła pochodzenia środków.

Bilans z kolei określa sytuację majątkową firmy – poprawa, zarys kosztów i strat, zobowiązań. Konstruowany jest zazwyczaj na początek roku, zestawiając ze sobą wszelkie działania z roku poprzedniego. Należy pamiętać, że praca księgowego wymaga bardzo dużej dokładności i sumienności. Wszelkie operacje finansowe muszą być potwierdzone odpowiednimi rachunkami, czy fakturami. Obowiązki księgowego (podobnie jak wszelkich innych pracownikach z różnych działów), powinny być zapisane w umowie o pracę (ponieważ na takiej najczęściej jest osoba zatrudniana).

Jest to praca ciężka i umysłowa. Bardzo łatwo się pomylić, a na plecach księgowych spoczywa ogromny obowiązek – kontroli finansów, dlatego też są w stałym kontakcie z najwyższymi stanowiskami zarządu, będąc dla nich często prawą ręką.

News Reporter
Tutaj możecie się czegoś dowiedzieć na temat autora ! Pozdrawiam ! Przykładowy tekst