JavaScript – język przydatny przy stronach WWW

Jak już sama jego nazwa mocno nam sugeruje, JavaScript jest skryptowym językiem programowania. Powstał on dzięki firmie Netscape, a najważniejszą rolę w procesie tworzenie tego języka odegrał Brendan Eich.

Jego podstawowym zastosowanie są strony internetowe Jak już wspomnieliśmy, JavaScript stosuje się głównie przy stronach WWW. Tworzone za jego pomocą skrypty najczęściej przydają się w zapewnianiu interaktywności przez reagowanie na wydarzenia, sprawdzaniu, czy formularze są poprawne i budowaniu elementów nawigacyjnych.

Warto mieć świadomość, że w omawianym języku można również pisać pełnoprawne aplikacje. Dobrze znana internautom Mozilla udostępnia środowiska, dzięki którym można tworzyć aplikacje o graficznym interfejsie, które dopasować można do określonej platformy.

Firma Microsoft upowszechnia natomiast biblioteki pozwalające na projektowania aplikacji JScript – są one jednym z elementów środowiska Windows Scripting Host. Omawiany język sprawdza się też w środowisku Linux.

News Reporter
Tutaj możecie się czegoś dowiedzieć na temat autora ! Pozdrawiam ! Przykładowy tekst