Informacyjne obowiązki sprzedawcy względem konsumenta

Opakowanie produktu nie zawsze dostarcza nam potrzebnych informacji. Jeśli chcemy dowiedzieć się określonych rzeczy, mamy prawo zapytać o nie sprzedawcę. Jest on zobowiązany do podania konkretnych informacji. Sprzedawca, na życzenie klienta, musi podać cenę danego towaru.

Przy produktach sprzedawanych luzem jest to cena jednostkowa. Nie może wprowadzić klienta w błąd, a informacje, które przekazuje mają być zrozumiałe. Ma on obowiązek poinformować konsumenta o nazwie towaru, producencie lub importerze, a także o dopuszczeniu produktu do obrotu w Polsce. Przy niektórych produktach przyda się informacja o ich energochłonności.

Konsument musi mieć odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne w miejscu sprzedaży, które umożliwią mu dokonanie właściwego wyboru produktu. Klient ma prawo do swobodnego sprawdzenia jakości towaru, jego funkcjonowania i kompletności. W niektórych przypadkach umowa sprzedaży wymaga pisemnego zatwierdzenia postanowień. Dotyczy to sprzedaży na zamówienie, na raty czy na przedpłaty oraz za cenę przekraczającą 2 tysiące złotych.

News Reporter
Tutaj możecie się czegoś dowiedzieć na temat autora ! Pozdrawiam ! Przykładowy tekst