Na etapie drugiego czytania wnioskodawca, który zainicjował proces ustawodawczy może jeszcze wycofać swój projekt ustawy.

Warto podkreślić, że jeżeli z prawa inicjatywy ustawodawczej skorzystała grupa dokładnie 15 posłów i któryś z posłów postanowił nie popierać dalej projektu, wówczas projekt uważa się za wycofany.

Jest to także czas wnoszenia poprawek do owego projektu oraz składania wniosków.

Takie prawo przysługuje oczywiście wnioskodawcy, a także grupie co najmniej 15 posłow, przewodniczącemu klubu albo koła poselskiego i rządowi.

W razie zgłoszenia jakichkolwiek poprawek lub wniosków projekt ustawy jest ponownie kierowany do komisji sejmowej, która pochyliła się nad projektem podczas pierwszego czytania, z którego relację zdał poseł-sprawzdawca na początku drugiego czytania.

Komisja może poprawki odrzucić lub przyjąć je.

Trzecie czytanie może zostać zorganizowane niezwłocznie jeśli podczas drugiego czytania nie zostały zgłoszone żadne wnioski lub poprawki – co zdarza się w praktyce bardzo rzadko.

News Reporter
Tutaj możecie się czegoś dowiedzieć na temat autora ! Pozdrawiam ! Przykładowy tekst